Regler

UDSTYR
1. Hunden skal føres i snor før, under og efter løbet og snoren må på intet tidspunkt hægtes af hunden, medmindre der opstår en livstruende situation.
2. Hunden skal være iført egnet løbesele under løbet.
3. Vi anbefaler fast line eller elastisk line på max 3 meter (udstrakt)
4. Flexliner og kvælerhalsbånd må ikke anvendes.
SUNDHED OG ALDERSGRÆNSER
1. Hunden skal være sund og rask inden start.
2. Hunden skal være mindst 9 mdr. på det pågældende løbs korte distance og mindst 12 mdr. på de øvrige distancer (over 3 km). Stikprøvekontrol af din hund kan forekomme inden start, medbring vaccinationsattest og dokumentation for hundens alder eller stambog.
3. Løbere under 15 år, må kun deltage med en tilmeldt løber på 15 år eller derover.
FORHINDIRINGER
1. Du skal være i stand til, at løfte/hjælpe hunden op og ned fra forhindringer, hvis det er nødvendigt.
2. Det er altid muligt at undlade forhindringer mod tidsstraf/detour.
3. Det er ikke tilladt at tvinge (trække, kaste, eller lign) sin hund igennem forhindringerne.
4. Anvisninger fra observatører skal overholdes. Overholdes disse ikke, kan det medføre diskvalificering eller bortvisning fra løbet omgående.
5. Det er en fordel, at er glad for vand eller har lært at begå sig heri, da du med stor sandsynlighed vil møde dette på ruterne.
TIDSTAGNING
1. Løberen er den, der registreres tid på
2. Alle som ønsker, at deltage (børn og voksne) skal være tilmeldt løbet for at kunne deltage.
ØVRIGT
1. Ejer af hunden er selv ansvarlig for, at samle hundens efterladenskaber op før under og efter løbet.

 

DET MED SMÅT
Gældende færdselsregler SKAL overholdes, og vi anbefaler til enhver tid at overholde myndighedernes anbefalinger angående covid-19. Løbet gennemføres på eget ansvar og arrangørerne herunder ARION og Lilleskov Slot hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos hund, ejer eller passer under løbet.
Det er deltagernes eget ansvar at have forsikring på hund og løber, arrangørerne er således ikke erstatningspligtige for hverken skader på tøj, udstyr, mennesker eller dyr.

AFLYSNING & FORCE MAJEURE
I tilfælde af Force Majeure, eller at politiet/myndighederne fraråder at færdes ude, er der ikke mulighed for refundering eller erstatning af startgebyr og omkostninger i forbindelse med eventen.

REFUNDERING & ÆNDRINGER
Tilmeldingen er bindende og pengene refunderes derfor ikke.
Du kan gratis ændre eller overdrage dit startnummer til en anden under din profil på sportstiming.dk

"K9 BIATHLON for alle"

Et koncept fra Lilleskov Slot